Schizofónia / Schizofonia / Live 1989 /
MC, BP-0017- 4, Black Point, 1991

Strana A:
1. Schizofónia
2. Päť minút splínu
3. Prekročiť prah
4. Bastradie znamenie
Strana B:
5. Príliš dlhý čas
6. Príležitosť
7. Rekviem plastických hláv
 

| Buy MC |


Nevinnosť / Innocence /
1990
MC, BP – 0074 – 4, Black Point, 1991

Strana A:
1. Zatmenie
2. Spomienka rozlieva zúrivosť
3. Láska tancuje v nekonenčne
4. Nevinnosť
Strana B:
5. Kalich horkosti pijeme až do dna
6. Súvislosť
7. Exces
 

| Buy MC |

 

Tieň Bolesti / The shadow of pain /
1992 / CD/ LP Zoon Records Czechoslovakia

1. Pozerám na stenu
2. Hniloba
3. Slúžky
4. Koniec ružového výkriku
5. Pád
6. Tieň bolesti
7. Trýzeň
I´m looking on the wall 
The rot 
Servants 
The end of a pink cry 
Down fall 
The shadow of pain 
Agony
4:02 
6:27 
6:24 
7:09 
6:22 
5:02 
5:16

Lyrics | Download |

 

Chvenie absolútna / The vibration of absolute /
1995 / CD/MC Indies records Czechia

1. Brány svetla
2. Nehybnosť 
3. Chvenie absolútna 
4. Vyhladenie
5. Kvety prekliatia
6. Stigma
7. Precitnutie
8. Autodafe

The door of light
The fixation
The vibration of absolute
The extermination
The flowers of cursation
The stigma
The awakation
Autodafe
1:51 
5:13 
5:14 
7:03 
5:30 
4:36 
5:30 
5:24

Lyrics | Download |

 

Sen ohraničeného života / A dream of a defined life /
1998 / CD Sonicca Slovakia

1. Rituál part I. 
2. V žiarivom exile 
3. Symboly prehier 
4. V popole dní 
5. Svet sa rozplynul 
6. V krátkom okamihu nesmrteľnosti 
7. Sen ohraničeného života 
8. Rituál part II.
Ritual part I. 
In the shining exile 
The symbols of losess 
In the ash of days 
The world dissolve 
In a short moment of an immortality 
A dream of a defined live 
Ritual part II.
1:48 
5:50 
5:12 
4:52 
6:05 
6:38 
5:14 
1:12

Lyrics | Download |

 

Cesty svetla plynú temnotou /
The roads of light flow trought darkness /
2000 / CD Black Flames Poland

1. Imago Dei
2. Korene
3. Úplnosť
4. Plynutie
5. Plač sirén
6. Voľnosť, žiaľ, šialenstvo
7. Pád (Nové milénium)
8. Tam, kde začína noc
9. Chladné prúdy
10. Via Regia
Imago Dei 
Roots 
Completeness 
The flowing 
Cry of sirens 
Freedom, sorrow, madness 
Downfall (New millennium) 
There, where begins the night 
The cold currents 
Via Regia
2:41 
4:56 
5:46 
5:04 
4:40 
3:28 
6:08 
4:21 
4:31 
2:49

Lyrics | Download |

 

V záblesku večnosti / In a flash of eternity /
2004 / multimedia CD Dangus Records Lithuania

1. Signum
2. Smerovanie
3. Príbeh smútku
4. Synchrónia
5. Vo vnútri kruhu
6. K záhradám bolesti
7. Cesta srdca
8. V záblesku večnosti
9. Sigillum
Signum 
Heading 
The story of sorrow 
Synchrony 
Inside the circle 
To the gardens of pain 
The road of the heart 
In a flash of eternity 
Sigillum
2:48 
4:42 
5:03 
5:31 
5:16 
4:37 
5:37 
2:46 
1:21

Lyrics | Download |

 

Fetish Remix
2006 / multimedia / data CD / eXcentriX Rec. Slovakia

Audio Tracks : 39 minutes total

Imago Dei
V žiarivom exile / In the shining exile
V popole dní / In the ash of days
Plynutie / The flowing
Svet sa rozplynul / The world dissolved
Lacrimare Sirenarum Vyhladenie / The annihilation
Trýzeň / The torment
É Splendor Animae

Data Track for PC –picture “ Fetish Remix Gallery”
160 art photos in dark style
Secrets of colour room Gallery ( 16 pic)
Hieros Gamos live Gallery ( 16 pic)
Metal dreams Gallery ( 16 pic)
Magic black Gallery ( 16 pic)
Voice of Sirens Gallery ( 16 pic)
In the embrace of Hieros Gamos Gallery ( 16 pic)
Black&white passion Gallery ( 16 pic)
Lovely details Gallery ( 16 pic)
In the circle of Silver Snakes Gallery ( 16 pic)
On the sails of desire Gallery ( 16 pic)

Buy CD | Download |

 

Byť tvojím zrkadlom / To Be Your Mirror /
2013 / CD + multimedia / eXcentriX Rec. Slovakia

1. Evohe
2. Ako
3. Hranica
4. Pribeh o anjelských záhradách
5. Byť tvojím zrkadlom
6. Metamorfózy
7. Zlomený kameň
8. Zlyhania
9. Keď sny kričali
10.Naplnenie
11.Symetria

Evohe
Like
Border
The Story Of Angel´s Garden
To Be Your Mirror
Metamorphosis
A Broken Stone
Failure
When Dreams Were Screaming
Fulfillment
Symmetry

 

Digibook | Buy CD | Download |

 

Performance / Live DVD /
2016 / DVD + multimedia / eXcentriX Rec.

BABYLON, BRATISLAVA 2013 (40:05)
1. Ako
2. Hranica
3. Byť tvojím zrkadlom
4. Metamorfózy
5. Zlomený kameň
6. Zlyhania
7. Pribeh o anjelských záhradách
8. Keď sny kričali
9. Naplnenie

BABYLON, BRATISLAVA (SLOVAKIA) 2013
(40:05)

1. Like
2. Border
3. To Be Your Mirror
4. Metamorphosis
5. A Broken Stone
6. Failure
7. The Story Of Angel´s Garden
8. When Dreams Were Screaming
9. Fulfillment

 

Content | Buy DVD

Home | News | Biography | Discography | Concerts | Gallery | Contact

Facebook BandZone BandCamp LastMusic YOUTUBE ReverbNation

Copyright © 2019   by Milan Jaros ÷ Imported content by Gudrun. All rights reserved